3 items tagged "dự toán"

 • Dự trù kinh phí Góp Nắng Xuân 2016

               
  DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2016
  # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
  1 Phần quà cho Hộ gia đình 300 76.200.000₫  
  2 Trò chơi + văn nghệ   4.100.000₫  
  3 Tủ sách + sân chơi thiếu nhi   23.000.000₫  
  4 Chi phí thực hiện   5.400.000₫  
  TỔNG CHI PHÍ 108.700.000₫  
   
  CHI TIẾT
  * Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
  # VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
  PHẦN QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH
  1 Gạo 3000 kg 11.000₫ 33.000.000₫  
  2 Mì gói 300 thùng 60.000₫ 18.000.000₫  
  3 Nước mắm 300 chai (1L) 12.500₫ 3.750.000₫  
  4 Đường 300 1kg 20.000₫ 6.000.000₫  
  5 Dầu ăn 300 chai (1L) 21.500₫ 6.450.000₫  
  6 Bột ngọt 300 400g 30.000₫ 9.000.000₫  
            76.200.000₫  
  TRÒ CHƠI VÀ VĂN NGHỆ
  1 Gian hàng trò chơi 8 gian hàng 200.000₫ 1.600.000₫  
  2 Gian hàng ẩm thực 2.000.000₫  
  3 Văn nghệ 500.000₫ Mua quà tặng, thuê màn chiếu, máy chiếu
  Tổng 4.100.000₫  
  TỦ SÁCH + SÂN CHƠI THIẾU NHI
  1 Tủ đựng sách 8 Tủ 1.000.000₫ 8.000.000₫  
  2 Sân chơi thiếu nhi     15.000.000₫ 15.000.000₫ Thuyền rồng, xích đu, cầu trượt...
  3            
  Tổng 23.000.000₫  
  CHI PHÍ THỰC HIỆN
  1 Tiền trạm 2 lần 350.000₫ 700.000₫  
  2 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Đăk Nông
  3 Liên lạc 500.000₫  
  4 In ấn 200.000₫  
  5 Phát sinh 1.000.000₫  
  Tổng 5.400.000₫  
  (hết)
 • Dự trù kinh phí Góp Nắng Xuân 2017

  DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2017
  # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
  1 Phần quà cho Hộ gia đình 320 72.000.000₫ Xã Long Sơn 150 hộ, xã Đăk Mol 150 hộ, dự trù dư 20 phần quà
  2 Trò chơi + văn nghệ   5.700.000₫  
  3 Phần quà cho Trẻ em   1.640.000₫ 40 bé ở trường nội trú
  4 Xây dựng nhà nội trú   354.087.909₫ Xây dựng 2 phòng ở, 1 bếp, 1 khu vệ sinh và không gian sinh hoạt
  5 Chi phí thực hiện   5.400.000₫  
  TỔNG CHI PHÍ 438.827.909₫  
   
  CHI TIẾT
  * Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
  # VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
  PHẦN QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH
  1 Gạo 3200 kg 11.000₫ 35.200.000₫ 10kg/ hộ
  2 Mì gói 320 thùng 63.000₫ 20.160.000₫  
  3 Nước mắm 320 chai (1L) 12.500₫ 4.000.000₫  
  4 Đường 320 1kg 20.000₫ 6.400.000₫  
  5 Dầu ăn 320 chai (1L) 19.500₫ 6.240.000₫  
            72.000.000₫  
  CÁC GIAN HÀNG
  1 Gian hàng trò chơi 10 gian hàng 100.000₫ 1.000.000₫  
  2 Gian hàng ẩm thực 3.000.000₫  
  3 Gian hàng chụp hình 1.000.000₫ Mua giấy in, mực in
  4 Chiếu phim hoặc văn nghệ 700.000₫ Thuê màn chiếu, máy chiếu
  Tổng 5.700.000₫  
  PHẦN QUÀ CHO TRẺ EM
  2 Vở 200 cuốn 5.000₫ 1.000.000₫ 5 cuốn/ bé
  3 Bút viết 80 cái 3.000₫ 240.000₫ 2 viết/ bé
  4 Bút chì 80 cái 2.000₫ 160.000₫ 2 viết/ bé
  5 Gôm 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
  6 Thước 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
  Tổng 1.640.000₫  
  XÂY DỰNG NHÀ NỘI TRÚ
  1 Nguyên vật liệu + Nhân công       354.087.909₫ (cập nhật sheet dự toán)
  Tổng 354.087.909₫  
  CHI PHÍ THỰC HIỆN
  1 Tiền trạm 2 lần 350.000₫ 700.000₫  
  3 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Đăk Nông
  4 Liên lạc 500.000₫  
  5 In ấn 200.000₫  
  6 Phát sinh 1.000.000₫  
  Tổng 5.400.000₫  
  DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2017
  # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
  1 Phần quà cho Hộ gia đình 320 72.000.000₫ Xã Long Sơn 150 hộ, xã Đăk Mol 150 hộ, dự trù dư 20 phần quà
  2 Trò chơi + văn nghệ   5.700.000₫  
  3 Phần quà cho Trẻ em   1.640.000₫ 40 bé ở trường nội trú
  4 Xây dựng nhà nội trú   354.087.909₫ Xây dựng 2 phòng ở, 1 bếp, 1 khu vệ sinh và không gian sinh hoạt
  5 Chi phí thực hiện   5.400.000₫  
  TỔNG CHI PHÍ 438.827.909₫  
   
  CHI TIẾT
  * Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
  # VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
  PHẦN QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH
  1 Gạo 3200 kg 11.000₫ 35.200.000₫ 10kg/ hộ
  2 Mì gói 320 thùng 63.000₫ 20.160.000₫  
  3 Nước mắm 320 chai (1L) 12.500₫ 4.000.000₫  
  4 Đường 320 1kg 20.000₫ 6.400.000₫  
  5 Dầu ăn 320 chai (1L) 19.500₫ 6.240.000₫  
            72.000.000₫  
  CÁC GIAN HÀNG
  1 Gian hàng trò chơi 10 gian hàng 100.000₫ 1.000.000₫  
  2 Gian hàng ẩm thực 3.000.000₫  
  3 Gian hàng chụp hình 1.000.000₫ Mua giấy in, mực in
  4 Chiếu phim hoặc văn nghệ 700.000₫ Thuê màn chiếu, máy chiếu
  Tổng 5.700.000₫  
  PHẦN QUÀ CHO TRẺ EM
  2 Vở 200 cuốn 5.000₫ 1.000.000₫ 5 cuốn/ bé
  3 Bút viết 80 cái 3.000₫ 240.000₫ 2 viết/ bé
  4 Bút chì 80 cái 2.000₫ 160.000₫ 2 viết/ bé
  5 Gôm 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
  6 Thước 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
  Tổng 1.640.000₫  
  XÂY DỰNG NHÀ NỘI TRÚ
  1 Nguyên vật liệu + Nhân công       354.087.909₫ (cập nhật sheet dự toán)
  Tổng 354.087.909₫  
  CHI PHÍ THỰC HIỆN
  1 Tiền trạm 2 lần 350.000₫ 700.000₫  
  3 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Đăk Nông
  4 Liên lạc 500.000₫  
  5 In ấn 200.000₫  
  6 Phát sinh 1.000.000₫  
  Tổng 5.400.000₫  
 • Dự trù kinh phí Trăng sáng niềm tin 2015

  DỰ TRÙ KINH PHÍ TRĂNG SÁNG NIỀM TIN 2015
  # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
  1 Quà tặng+học bổng 510 20.590.000₫ 90 phần trẻ mầm non + 410 phần học sinh TH+THCS
  +10 phần dự trù
  2 Trò chơi và văn nghệ   4.900.000₫  
  3 Chụp hình   900.000₫  
  4 Chi phí thực hiện   5.100.000₫  
  TỔNG CHI PHÍ 31.490.000₫  
   
  CHI TIẾT
  * Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
  # VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
  QUÀ TẶNG + HỌC BỔNG
  1 Học bổng khuyến học 8 phần 300.000₫ 2.400.000₫ (Balo, đồng phục)
  2 Lồng đèn 510 cái 8.000₫ 4.080.000₫  
  3 Bánh trung thu 510 cái 10.000₫ 5.100.000₫  
  4 Tập trắng 420 phần 14.000₫ 5.880.000₫ 4 quyển/phần
  5 Bút 420 phần 4.000₫ 1.680.000₫ 2 bút/ phần
  6 Sữa 90 phần 6.000₫ 540.000₫  
  7 Bánh snack & kẹo 510 phần 6.000₫ 3.060.000₫  
  8 Đèn cầy 250.000₫  
            20.590.000₫  
  TRÒ CHƠI VÀ VĂN NGHỆ
  1 Gian hàng trò chơi 8 gian hàng 300.000₫ 2.400.000₫  
  2 Gian hàng ẩm thực 2.000.000₫  
  3 Văn nghệ 500.000₫ Mua quà tặng
  Tổng 4.900.000₫  
  CHỤP HÌNH
  1 Giấy và mực in 2 hộp 450.000₫ 900.000₫  
  Tổng 900.000₫  
  CHI PHÍ THỰC HIỆN
  1 Tiền trạm 2 lần 200.000₫ 400.000₫  
  2 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Long An
  3 Liên lạc 500.000₫  
  4 In ấn 200.000₫  
  5 Phát sinh 1.000.000₫  
  Tổng 5.100.000₫  
  (hết)

EasyTagCloud v2.8