CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy - dự toán

Dự trù kinh phí Góp Nắng Xuân 2016

              DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2016 # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ 1 Phần quà cho Hộ gia đình 300 76.200.000₫   2 Trò chơi + văn nghệ   4.100.000₫   3 Tủ sách + sân chơi thiếu nhi   23.000.000₫   4 Chi phí thực hiện   5.400.000₫   TỔNG CHI PHÍ 108.700.000₫     CHI TIẾT * Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán...

Xem tiếp...

Dự trù kinh phí Góp Nắng Xuân 2017

DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2017 # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ 1 Phần quà cho Hộ gia đình 320 72.000.000₫ Xã Long Sơn 150 hộ, xã Đăk Mol 150 hộ, dự trù dư 20 phần quà 2 Trò chơi + văn nghệ   5.700.000₫   3 Phần quà cho Trẻ em   1.640.000₫ 40 bé ở trường nội trú 4 Xây dựng nhà nội trú   354.087.909₫ Xây dựng...

Xem tiếp...

Dự trù kinh phí Trăng sáng niềm tin 2015

DỰ TRÙ KINH PHÍ TRĂNG SÁNG NIỀM TIN 2015 # NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ 1 Quà tặng+học bổng 510 20.590.000₫ 90 phần trẻ mầm non + 410 phần học sinh TH+THCS+10 phần dự trù 2 Trò chơi và văn nghệ   4.900.000₫   3 Chụp hình   900.000₫   4 Chi phí thực hiện   5.100.000₫   TỔNG CHI PHÍ 31.490.000₫     CHI TIẾT * Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo...

Xem tiếp...