CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy - tham gia

Tham gia Góp Nắng Xuân 2016

Như vậy là Góp Nắng Xuân 2016 đã chính thức bắt đầu. NHG rất cần sự chung tay của các bạn Tình Nguyện Viên để chương trình có thể diễn ra tốt đẹp. Mỗi người một tay, chung sức đem những tia nắng ấm áp đến cho các em nhỏ ở...

Xem tiếp...

Tham gia Góp Nắng Xuân 2017

Như vậy là Góp Nắng Xuân 2017 đã chính thức bắt đầu. NHG rất cần sự chung tay của các bạn Tình Nguyện Viên để chương trình có thể diễn ra tốt đẹp.Mỗi người một tay, chung sức đem những tia nắng ấm áp đến cho các em nhỏ ở...

Xem tiếp...