Góp Nắng Xuân 2017

Góp Nắng Xuân 2017

Chương trình thường niên của CLB NHG dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên

ĐÃ HOÀN THÀNH
12.93%
Dự toán
56.740.000VND
Thực nhận
Dự án
Đã hoàn thành

Góp nắng xuân 2016

Góp nắng xuân 2016

Chương trình thường niên của CLB NHG dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên

ĐÃ HOÀN THÀNH
100.15%
Dự toán
108.867.500VND
Thực nhận
Dự án
Đã hoàn thành

Trăng sáng niềm tin 2015

Trăng sáng niềm tin 2015

Chương trình trung thu thường niên cho các trẻ em ở xã Thạnh An, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An

ĐÃ HOÀN THÀNH
115.26%
Dự toán
36.307.000VND
Thực nhận
Dự án
Đã hoàn thành