Dự trù kinh phí Trăng sáng niềm tin 2015

DỰ TRÙ KINH PHÍ TRĂNG SÁNG NIỀM TIN 2015
# NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
1 Quà tặng+học bổng 510 20.590.000₫ 90 phần trẻ mầm non + 410 phần học sinh TH+THCS
+10 phần dự trù
2 Trò chơi và văn nghệ   4.900.000₫  
3 Chụp hình   900.000₫  
4 Chi phí thực hiện   5.100.000₫  
TỔNG CHI PHÍ 31.490.000₫  
 
CHI TIẾT
* Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
# VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
QUÀ TẶNG + HỌC BỔNG
1 Học bổng khuyến học 8 phần 300.000₫ 2.400.000₫ (Balo, đồng phục)
2 Lồng đèn 510 cái 8.000₫ 4.080.000₫  
3 Bánh trung thu 510 cái 10.000₫ 5.100.000₫  
4 Tập trắng 420 phần 14.000₫ 5.880.000₫ 4 quyển/phần
5 Bút 420 phần 4.000₫ 1.680.000₫ 2 bút/ phần
6 Sữa 90 phần 6.000₫ 540.000₫  
7 Bánh snack & kẹo 510 phần 6.000₫ 3.060.000₫  
8 Đèn cầy 250.000₫  
          20.590.000₫  
TRÒ CHƠI VÀ VĂN NGHỆ
1 Gian hàng trò chơi 8 gian hàng 300.000₫ 2.400.000₫  
2 Gian hàng ẩm thực 2.000.000₫  
3 Văn nghệ 500.000₫ Mua quà tặng
Tổng 4.900.000₫  
CHỤP HÌNH
1 Giấy và mực in 2 hộp 450.000₫ 900.000₫  
Tổng 900.000₫  
CHI PHÍ THỰC HIỆN
1 Tiền trạm 2 lần 200.000₫ 400.000₫  
2 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Long An
3 Liên lạc 500.000₫  
4 In ấn 200.000₫  
5 Phát sinh 1.000.000₫  
Tổng 5.100.000₫  
(hết)

Tags: dự toán, trăng sáng niềm tin