Dự trù kinh phí Góp Nắng Xuân 2016

             
DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2016
# NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
1 Phần quà cho Hộ gia đình 300 76.200.000₫  
2 Trò chơi + văn nghệ   4.100.000₫  
3 Tủ sách + sân chơi thiếu nhi   23.000.000₫  
4 Chi phí thực hiện   5.400.000₫  
TỔNG CHI PHÍ 108.700.000₫  
 
CHI TIẾT
* Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
# VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
PHẦN QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH
1 Gạo 3000 kg 11.000₫ 33.000.000₫  
2 Mì gói 300 thùng 60.000₫ 18.000.000₫  
3 Nước mắm 300 chai (1L) 12.500₫ 3.750.000₫  
4 Đường 300 1kg 20.000₫ 6.000.000₫  
5 Dầu ăn 300 chai (1L) 21.500₫ 6.450.000₫  
6 Bột ngọt 300 400g 30.000₫ 9.000.000₫  
          76.200.000₫  
TRÒ CHƠI VÀ VĂN NGHỆ
1 Gian hàng trò chơi 8 gian hàng 200.000₫ 1.600.000₫  
2 Gian hàng ẩm thực 2.000.000₫  
3 Văn nghệ 500.000₫ Mua quà tặng, thuê màn chiếu, máy chiếu
Tổng 4.100.000₫  
TỦ SÁCH + SÂN CHƠI THIẾU NHI
1 Tủ đựng sách 8 Tủ 1.000.000₫ 8.000.000₫  
2 Sân chơi thiếu nhi     15.000.000₫ 15.000.000₫ Thuyền rồng, xích đu, cầu trượt...
3            
Tổng 23.000.000₫  
CHI PHÍ THỰC HIỆN
1 Tiền trạm 2 lần 350.000₫ 700.000₫  
2 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Đăk Nông
3 Liên lạc 500.000₫  
4 In ấn 200.000₫  
5 Phát sinh 1.000.000₫  
Tổng 5.400.000₫  
(hết)

Tags: dự toán, góp nắng xuân