Dự trù kinh phí Góp Nắng Xuân 2017

DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2017
# NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
1 Phần quà cho Hộ gia đình 320 72.000.000₫ Xã Long Sơn 150 hộ, xã Đăk Mol 150 hộ, dự trù dư 20 phần quà
2 Trò chơi + văn nghệ   5.700.000₫  
3 Phần quà cho Trẻ em   1.640.000₫ 40 bé ở trường nội trú
4 Xây dựng nhà nội trú   354.087.909₫ Xây dựng 2 phòng ở, 1 bếp, 1 khu vệ sinh và không gian sinh hoạt
5 Chi phí thực hiện   5.400.000₫  
TỔNG CHI PHÍ 438.827.909₫  
 
CHI TIẾT
* Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
# VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
PHẦN QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH
1 Gạo 3200 kg 11.000₫ 35.200.000₫ 10kg/ hộ
2 Mì gói 320 thùng 63.000₫ 20.160.000₫  
3 Nước mắm 320 chai (1L) 12.500₫ 4.000.000₫  
4 Đường 320 1kg 20.000₫ 6.400.000₫  
5 Dầu ăn 320 chai (1L) 19.500₫ 6.240.000₫  
          72.000.000₫  
CÁC GIAN HÀNG
1 Gian hàng trò chơi 10 gian hàng 100.000₫ 1.000.000₫  
2 Gian hàng ẩm thực 3.000.000₫  
3 Gian hàng chụp hình 1.000.000₫ Mua giấy in, mực in
4 Chiếu phim hoặc văn nghệ 700.000₫ Thuê màn chiếu, máy chiếu
Tổng 5.700.000₫  
PHẦN QUÀ CHO TRẺ EM
2 Vở 200 cuốn 5.000₫ 1.000.000₫ 5 cuốn/ bé
3 Bút viết 80 cái 3.000₫ 240.000₫ 2 viết/ bé
4 Bút chì 80 cái 2.000₫ 160.000₫ 2 viết/ bé
5 Gôm 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
6 Thước 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
Tổng 1.640.000₫  
XÂY DỰNG NHÀ NỘI TRÚ
1 Nguyên vật liệu + Nhân công       354.087.909₫ (cập nhật sheet dự toán)
Tổng 354.087.909₫  
CHI PHÍ THỰC HIỆN
1 Tiền trạm 2 lần 350.000₫ 700.000₫  
3 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Đăk Nông
4 Liên lạc 500.000₫  
5 In ấn 200.000₫  
6 Phát sinh 1.000.000₫  
Tổng 5.400.000₫  
DỰ TRÙ KINH PHÍ GÓP NẮNG XUÂN 2017
# NỘI DUNG SỐ LƯỢNG CHI PHÍ GHI CHÚ
1 Phần quà cho Hộ gia đình 320 72.000.000₫ Xã Long Sơn 150 hộ, xã Đăk Mol 150 hộ, dự trù dư 20 phần quà
2 Trò chơi + văn nghệ   5.700.000₫  
3 Phần quà cho Trẻ em   1.640.000₫ 40 bé ở trường nội trú
4 Xây dựng nhà nội trú   354.087.909₫ Xây dựng 2 phòng ở, 1 bếp, 1 khu vệ sinh và không gian sinh hoạt
5 Chi phí thực hiện   5.400.000₫  
TỔNG CHI PHÍ 438.827.909₫  
 
CHI TIẾT
* Đơn giá của từng mặt hàng có giá trị tham khảo tại thời điểm lập dự toán và có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.
# VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
PHẦN QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH
1 Gạo 3200 kg 11.000₫ 35.200.000₫ 10kg/ hộ
2 Mì gói 320 thùng 63.000₫ 20.160.000₫  
3 Nước mắm 320 chai (1L) 12.500₫ 4.000.000₫  
4 Đường 320 1kg 20.000₫ 6.400.000₫  
5 Dầu ăn 320 chai (1L) 19.500₫ 6.240.000₫  
          72.000.000₫  
CÁC GIAN HÀNG
1 Gian hàng trò chơi 10 gian hàng 100.000₫ 1.000.000₫  
2 Gian hàng ẩm thực 3.000.000₫  
3 Gian hàng chụp hình 1.000.000₫ Mua giấy in, mực in
4 Chiếu phim hoặc văn nghệ 700.000₫ Thuê màn chiếu, máy chiếu
Tổng 5.700.000₫  
PHẦN QUÀ CHO TRẺ EM
2 Vở 200 cuốn 5.000₫ 1.000.000₫ 5 cuốn/ bé
3 Bút viết 80 cái 3.000₫ 240.000₫ 2 viết/ bé
4 Bút chì 80 cái 2.000₫ 160.000₫ 2 viết/ bé
5 Gôm 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
6 Thước 40 cái 3.000₫ 120.000₫  
Tổng 1.640.000₫  
XÂY DỰNG NHÀ NỘI TRÚ
1 Nguyên vật liệu + Nhân công       354.087.909₫ (cập nhật sheet dự toán)
Tổng 354.087.909₫  
CHI PHÍ THỰC HIỆN
1 Tiền trạm 2 lần 350.000₫ 700.000₫  
3 Vận chuyển 3.000.000₫ Vận chuyển đồ SG-Đăk Nông
4 Liên lạc 500.000₫  
5 In ấn 200.000₫  
6 Phát sinh 1.000.000₫  
Tổng 5.400.000₫  

Tags: dự toán, góp nắng xuân