Triển khai một dự án

Kế hoạch

Thông tin tiền trạm

Thông tin của các đối tượng/khu vực khó khăn sẽ được tổng hợp từ nhiều nguồn: báo chí, internet, người giới thiệu v.v…

Đánh giá sơ bộ các thông tin này dựa trên những tiêu chí cơ bản của CLB, lên kế hoạch tiếp cận trực tiếp đối tượng/khu vực để đưa ra báo cáo tiền trạm và những hình ảnh chính xác nhất.

Tiếp cận tiền trạm

dan toctham gieng

tien tram

Liên hệ với địa phương

Đại diện CLB sẽ tiến hành liên hệ với chính quyền địa phương để thu thập thêm các số liệu chi tiết, tham khảo nhu cầu thực tế và các hoạt động phù hợp, có thể thực hiện cho đối tượng/khu vực.

Đề nghị địa phương xác nhận phương án phối hợp tổ chức nếu có.

Đề nghị địa phương xác nhận phương án phối hợp tổ chức nếu có.

Đề nghị địa phương xác nhận phương án phối hợp tổ chức nếu có.

Xây dựng kế hoạch

Kế hoạch được xây dựng dựa trên nhu cầu của đối tượng/khu vực và tiềm lực của CLB ở thời điểm hiện tại.

Triển khai

Vận động gây quỹ

Kinh phí cho các hoạt động đến từ hai nguồn chính

  • Hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp
  • Các hoạt động gây quỹ gồm kinh doanh các sản phẩm thủ công và tổ chức các chương trình giải trí.

gay quy

 

Tiến hành kế hoạch giải ngân

Tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ sao cho cân bằng giữa hai tố chất lượng và giá cả.

Tiến hành giải ngân cho dự án theo kế hoạch đã định trước.

Lên kế hoạch phối hợp với địa phương

Lên kế hoạch cùng địa phương phối hợp tổ chức hoạt động, tận dụng tốt nhất những tiềm lực hiện có (nhân lực, cơ sở vật chất) nhằm hỗ trợ các hoạt động được triển khai một cách thuận lợi nhất.

easup

Tổ chức hoạt động tại địa phương

Tiến hành tổ chức các hoạt động cho đối tượng/địa phương theo kế hoạch đã thống nhất với địa phương.

Đối với những công trình xây dựng mang tính lâu dài, CLB sẽ tổ chức thủ tục bàn giao lại cho địa phương khai thác, vận hành và bảo quản với trách nhiệm cam kết rõ ràng.

Tổng kết báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính và tổng kết của chương trình (gồm số liệu và hình ảnh) sẽ được đăng tải trên website và gửi đến các Nhà hảo tâm đã hỗ trợ chương trình qua email hoặc bưu điện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ sau khi chương trình diễn ra.

Theo dõi và hỗ trợ

earot

Theo dõi và hỗ trợ

nhg

Đối với các công trình xây dựng, có thời hạn sử dụng trên 01 năm, chúng tôi sẽ kiểm tra trung bình 06 tháng/lần hoặc thường xuyên hơn để đảm bảo công trình vận hành tốt và đúng mục đích.